Δελφίνια Πτολεμαΐδας: 13οι Πτολεμαϊκοί Αγώνες

Δελφίνια Πτολεμαΐδας: 13οι Πτολεμαϊκοί Αγώνες

1-delfinia-afisa-agones-22-3-2024-B

facebook

1

2

3

4

IMG 7255
IMG 6874
IMG 7136
IMG 6188
IMG 6168
IMG 6681
IMG 7562
IMG 6846
IMG 6659
IMG 7011
IMG 6848
IMG 6256
IMG 6196
IMG 6831
IMG 6265
IMG 7568
IMG 6167
IMG 6669