Δελφίνια Πτολεμαΐδας: Ημεριδα ορίων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος τεχνικής κολύμβησης την Κυριακή

Την Κυριακή 10/04/2022 και ώρα 12:45 θα διεξαχθεί στην πόλη μας και το Δημοτικό κολυμβητήριο

Πτολεμαΐδας η προγραμματισμένη ημεριδα ορίων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος τεχνικής κολύμβησης.