Δελφίνια Πτολεμαΐδας: Ημεριδα ορίων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος τεχνικής κολύμβησης την Κυριακή

Την Κυριακή 10/04/2022 και ώρα 12:45 θα διεξαχθεί στην πόλη μας και το Δημοτικό κολυμβητήριο

Πτολεμαΐδας η προγραμματισμένη ημεριδα ορίων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος τεχνικής κολύμβησης.

facebook

1

2

3

4

IMG 6874
IMG 6196
IMG 6831
IMG 7562
IMG 6681
IMG 6669
IMG 7255
IMG 6846
IMG 7011
IMG 6188
IMG 6168
IMG 6659
IMG 6167
IMG 7136
IMG 6265
IMG 7568
IMG 6848
IMG 6256