Έως τις 23 Ιουλίου η λειτουργία του Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας για την θερινή περιόδο

Σας ενημερώνουμε ότιη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαίδας την θερινή περίοδο θα πραγματοποιηθεί

έως και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

O Πρόεδρος

ΑΝΝΑ ΚΑΙΔΟΥ

Ο Γεν γραμματέας

ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ