Πρόγραμμα των 7ων Πτολεμαϊκών Αγώνων - Τα μέχρι τώρα ρεκόρ των διαγωνιζόμενων

Πρόγραμμα των 7ων Πτολεμαϊκών Αγώνων - Τα μέχρι τώρα ρεκόρ των διαγωνιζόμενων