ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σιδηρόπουλος Κοσμάς | ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τοκμακίδης Σταύρος | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σίσκος Ιωάννης | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καπουσίδης Παναγιώτης | ΤΑΜΙΑΣ

Κεσκερίδης Χρήστος | ΜΕΛΟΣ

Διπλάρης Δημήτριος | ΜΕΛΟΣ

Κωτσίδης Ευθύμιος | ΜΕΛΟΣ

professional asian business adviser meeting to ana 2022 11 18 01 47 50 utc

facebook

1

2

3

4