Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Δελφίνια Πτολεμαΐδας: Αναβάλλεται η προκαθορισμένη εκλογοαπολογιστική συνέλευση (17 Οκτωβρίου 2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ ΠΡΟΣ Τα οικονομικά τακτοποιημενα τακτικά μέλη της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Δελφίνια Πτολεμαιδας.

 

Αναβάλλεται η προκαθορισμένη Εκλογοαπολογιστική

  Συνέλευση (17 Οκτωβρίου 2019) λόγω μη προσέλευσης των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναμένεται ορισμός νέας

ημερομηνίας.  

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

                                                                                          α/α

                                                                  Κατσίδης Ευστάθιος