Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Δελφίνια Πτολεμαΐδας: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τα οικονομικά τακτοποιημενα τακτικά μέλη της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Δελφίνια Πτολεμαιδας.

Προσκαλείστε στην 2 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έτους 2019 του Συλλόγου της  Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Δελφίνια Πτολεμαΐδας την  Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00

στον χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Απολογισμός Πεπραγμένων και Οικονομικός Απολογισμός για το

χρονικό διάστημα 1/09/2017 έως 30/09/2019.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών της Διοίκησης από κάθε ευθύνη για την

διαχειριστική περίοδο από 01/09/2017 έως 30/09/2019.

Θέμα 3ο : Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής .

Θέμα 4ο : Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου & εξελεγκτικής Επιτροπής .

                                                                            

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

                                                                                          α/α

                                                                  Κατσίδης Ευστάθιος