Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Δελφίνια Πτολεμαΐδας - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ Τα οικονομικά τακτοποιημενα τακτικά μέλη της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Δελφίνια Πτολεμαιδας.

 

     Προσκαλείστε στην 2Η Έκτακτη  Γενική Συνέλευση έτους 2019 του Συλλόγου της Αθλητικής Κολυμβητικής  Ακαδημίας Δελφίνια Πτολεμαΐδας το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 στον χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο :   Απολογισμός Πεπραγμένων και Οικονομικός Απολογισμός για το χρονικό διάστημα 1/09/2017  έως 30/09/2019.

Θέμα 2ο  :  Απαλλαγή των μελών της  Διοίκησης από κάθε ευθύνη για την  διαχειριστική περίοδο από 01/09/2017 έως 30/09/2019.

Θέμα 3ο  :  Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής .

Θέμα 4ο   :  Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου

                     εξελεγκτικής Επιτροπής .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ημερομηνία θα μετατεθεί στις 13 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Κυριακή  στον ίδιο χώρο και ώρα 19:00.   

                          

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

                                                                  ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ