2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έτους 2019 του Συλλόγου της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Δελφίνια Πτολεμαιδας

Τα οικονομικά τακτοποιημενα τακτικά μέλη της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Δελφίνια Πτολεμαιδας.

Προσκαλείστε στην 2Η Έκτακτη  Γενική Συνέλευση έτους 2019 του Συλλόγου της Αθλητικής Κολυμβητικής  Ακαδημίας Δελφίνια Πτολεμαιδας το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 και ωρα 18:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο :   Απολογισμός Πεπραγμένων και Οικονομικός Απολογισμός για το χρονικό διάστημα 1/09/2017  έως 30/09/2019.

Θέμα 2ο  :  Απαλλαγή των μελών της  Διοίκησης από κάθε ευθύνη για την  διαχειριστική περίοδο από 01/09/2017 έως 30/09/2019.

Θέμα 3ο  :  Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής .

Θέμα 4ο   :  Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου

                     εξελεγκτικής Επιτροπής . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ