Κλείσιμο Κολυμβητηρίου λόγω διεθνών αγώνων ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο δεν θα λειτουργήσουν

όλα τα τμήματα τo  πρωί λόγω διεθνών αγώνων ΑμεΑ

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.