Ανακοίνωση για τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α.Κ.Α ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ , ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 27/08/2017 ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΕ 12,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ 10,00€ Η ΕΓΓΡΑΦΉ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ . 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.