Αθλητική αναγνώριση για τα Δελφίνια Πτολεμαΐδας από Γ.Γ.Α.

Αθλητική αναγνώριση για τα Δελφίνια Πτολεμαΐδας από Γ.Γ.Α.