Δελφίνια Πτολεμαΐδας: Αίτηση-εγγραφή νέου μέλους

Η Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Δελφίνια Πτολεμαΐδας ανακοινώνει ότι όποιος επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος θα πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία του συλλόγου ( Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας ) την αίτηση εγγραφής καταβάλλοντας το ποσό των 10€ σύμφωνα μα το καταστατικό έως 30 Νοεμβρίου 2015.

Οι ώρες που θα κατατίθενται οι αιτήσεις είναι 18:00 έως 21:00 καθημερινά στην γεν. γραμματέα του συλλόγου.  

Για την Α.Κ.Α. ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Ο Γεν. Γραμματέας

ΛΕΣΓΙΔΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ημερομηνία …………………………

Ονοματεπώνυμο____________________________________________

Διεύθυνση  αλληλογραφίας________________________________

Τηλέφωνο Οικίας ____________________________________________

Τηλέφωνο Εργασίας_________________________________________

Ηλεκτρονική Δ/νση___________________________________________

Επαγγελματική ιδιότητα_______________________________________

Έγκριση εγγραφής νέου μέλους στην «Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Δελφίνια Πτολεμαΐδας»

Υπογραφή 2 Μελών που προτείνουν Υπογραφή Υποψηφίου Μέλους ……………………………………. ………………………………. ……………………………………………………………………..

Κόστος εγγραφής μέλους : Δέκα (10:-) Ευρώ

Υπογραφή υποψήφιου μέλους

…………………………………..